Eripe me de inimicis... Domine

Version

Usage

Sources

Download

Open with external tool

History


Offertoriale Sive Versus Offertoriorum Cantus Gregoriani, Vatican-Offertoriale, 1935, p. 51