History - Domine refugium

Oct 27, 2014 (Pline)

diverses corrections

gabc
"(c3) DO(egf)mi(f)ne,(f.) *(,) re(f)f\u00fa(hfg/hvF'E/gef)gi(gf)um(f.) (;) fac(hf/h!i'j)ctus(hvGF) es(gxfe/gvFE.) (,) no(ed/fef)bis,(fd/ef!hvvF'E/f!gwh/ihh/fgf.) (:) a(hh) ge(h)ne(h)ra(h)ti(h)\u00f3(hg/hi!jvHG/hhg , i_h/ivHF)ne(fhF'E/fhhf//hvvGF'/heed.) (:) et(d!e'f/hvGF'g) pro(ef)g\u00e9(hf)ni(hi)e.(ih/ijI'H) (,) (jh/jkIG'/hvF'E//f!gwh!iv./h!i'j) (,) (ijijHF'/gwhf.) <sp>V/</sp>.(::) Pri(f)\u00fas(h)quam(ij~) mon(jvI'HG'/hvF'E , ge/f!hh/ijij. , hj!kvIG'/hvF'E/fgF'Ef. , i!jwk_j/kvJI'j)tes(ji..) (:) f\u00ed(i!jw!kvJI'/jw!kvJI)e(i)rent,(i.) (,) aut(i) for(i)ma(i)r\u00e9(i)tur(ij~) ter(j_h/jvIH'hf//hhf/hv.hhh_f,hi!jvIH/jvIH/if)ra(f.) (`) et(hh) or(h)bis:(h.) (:_) a(hi) s<sp>'a\u00e9</sp>(ivH'GE//fhGE/fh..,gi!jvHF')cu(f)lo,(fhF'E/fhhf//hvvGF'/heed.) (:) et(d) in(d) s<sp>'a\u00e9</sp>(d!e'f)cu(f)lum(f./hvGF'g) (,) tu(e) es(f) *() De(hf/h_i)us.(i_jH'G/hi..) (,) (e!f'h/h'jIH'GF'/gwhf.) (::)"