History - Confitemini... quoniam

Aug 09, 2017 (InNomine)

gabc
[["gabc","(c4) AL(e)le(ggg/higg'g/h_g)lu(gg/hig)ia.(g/gh//gjh/ih/hg.) (::) ",{}],["gabc","(c4) COn(g)fi(g)t\u00e9(j)mi(j)ni(jjjvHG) D\u00f3(ig/hjij)mi(ih)no,(jjh//i'/jkhhg.) (;) qu\u00f3(gi/kj)ni(j)am(jjj) bo(hk)nus:(kj/kjji.) (:) qu\u00f3(igiHG//i_g/h!iwjjk)ni(j)am(j.) in(h!iwj) sa\u00e9(j)cu(h!iwj)lum(i'/jkhhg.) (;) mi(hf)se(g)ri(h)c\u00f3r(h!iwj)di(hg)a(g.) *(,) e(hf/gh!jjjg//jjjk)jus.(i.//gjh/ihhg.) (::)",{}]]

remarks
Removed an extra punctum