History - Ecce sic benedicetur

Jan 21, 2021 (xmarteo)

Latinized incipit, changed version to "Polish"

incipit
Oto tak błogosławiony będziEcce siczłow benedicektur

remarks
Ecce sic benedicetur (Benedictio peregrinorium post reditum) Original title: Oto tak błogosławiony będzie człowiek

version
SPoleismesh