History - Jubilate Deo universa

Jan 14, 2022 (xmarteo)

Attempt to fix clashing text at the end

gabc
"%%\r\n(c4)Iu(c)bi(d)l\u00e1(ixdh!iv)te(h) De(hjh)o(ghggf) (;) u(ghg)ni(hg)v\u00e9r(hv//g!jjj)sa(fg) ter(ixfh!jvHGig/hi)ra(h) (:) iu(h)bi(h)l\u00e1(jhjGFfvDC)(,)(c/dc/dd//cd!ff//g/hhg/hh)(,)(fg/hhh//gh!jjj//ij/kkj)(,)(lk/lmKJjvIHk)te(kjjvIH) De(hjh)o(ghggf) (;) u(ghg)ni(hg)v\u00e9r(hv//g!jjj)sa(fg) ter(fh!jvHGig/g!jjh)(,)(jjvHGhiwji)ra :(jjjvIHjggf) (:) psal(fh)mum(hg~) d\u00ed(hg/jjj)ci(hg)te(ghGF) (,) n\u00f3(fg/hf/ghg//jkj)mi(jjji)ni(hg) e(gv//fhhg/hv//gh!jjjh~)jus :(hhgh) (:) * Ve(jk)n\u00ed(klkl)te(jh) (,) et(hg) au(gh)d\u00ed(hj/kjk)te,(kh) (,) et(jk/lkl) nar(jh)r\u00e1(hj)bo(jjj) vo(hhg)bis,(gfg) (;) o(fg/hf//ghg/jkj//jj)mnes(hjGFg) (,) qui(f) ti(ghg)m\u00e9(hfg)tis(fgd) De(fhg)um,(g) (:) quan(hj)ta(jji) fe(jvIH)cit(hg) D\u00f3(ge)mi(fgffg)nus(gd) (;) \u00e1(df/gfgf//fffd/gef)(,)(hjg)ni(fdf)m\u00e6(f) me(fff/gvFD)\u00e6,(d) (:) al(fg~)le(ed/fh//ghg/efghfgvFE)l\u00fa(dewfef)ia.(ed) (::) <sp>V/</sp>. 1. Red(d)dam(h) ti(ixhih)bi(h) vo(hhgh)ta(gfg) me(ixivHG)a,(hih) (:) red(hffvECd)(;)(ixgg/hiGFh!jjj/kvJHi)dam(h) (;) ti(gh!jjjjv)bi(hjGFg) vo(fhg/jjjjv)ta(hg) me(jg/h//jjg/jjvHGhiwji)a(jjjvIHjvGFgh!iwjh) (:) qu\u00e6(hghiijh/jjki/jvHG) (,) di(ixg//jjh/ivGF)stin(hfh)x\u00e9(hiHGh)runt(gf/hhg) (;) (jjh/jjh/jvGFgh!iwjh) (;) l\u00e1(ixh/jjjg/hiGFhg/jh/ih/gjh/ih)(;)(gjhj/hi!jvIHi/ghggf)(;)(fg!hwi/jiivHGFgfh)(;)(jkjjjjh/j)(,)(jjjh/jj/kljjh)(;)(jj/kh/jjk//j!kl/jjj//jjjvHGFhvGFhvGF)(;)(h/jjjj/lvKJ)bi(kjjh)a(h) me(ixhg/hh/gh!ivGF)(;)(iyhh/gh!jvIH)a.(hhgh) (::) <sp>V/</sp>. 2. Lo(cd)c\u00fa(ixdh!iv)tum(h) est(h) os(h) me(hjh)um(hg) (;) in(hf~) tri(ghg)bu(hg)la(h)ti(g)\u00f3(g/jj)ne(fg) me(ixfh!jvHGjg/hi)a :(h) (:) lo(cd)c\u00fa(ixdh!iv)tum(hi) est(h) os(h) me(hjh)um(iyhg/hih) (;) in(gf~) tri(ghg)bu(hg)la(h)ti(g)\u00f3(g/jj/kv)ne(fg) me(fh!jvHGjg)(;)(h//jjh/jjvHGhiwji)a(jjjvHGjvGFg!hiwjh) (:) ho(d)lo(d)c\u00e1u(ixdf!gvhghiggf)sta(fhg/jjh/jvGFg) (;) me(f)dul(ghg)l\u00e1(hjij)ta(fh) (;) (g/jjh/jjh/jjh/jvGFgh!iwjh) (;) \u00f3f(jhhg/hiGFgwhghjhhg/hjGFgwhgh)(;)(jvjjj//hj/ki/jvHGFhjHGh)(;)(kkj//kkj//jjvHGFhh)(;)(gixjj//jj//jjjvHGFivHGgf)(;)(ix(fh!jvjjjh/ivHG)(;)(hk//jkjjjjhj)(;)(kjjjj//jjjvHGFhvGFhvGF)(;)(fh!jjj/lvKJ)fe(kjjh)ram(h) ti(ixhg/hh/gh!ivGF)(;)(iyhh/gh!jvIH)bi.(hhgh) (::) * Ven\u00edte.( ) (::)"