History - Audi filia... et concupiscet

Aug 16, 2022 (lvdovicvs)

removing unnecessary spaces, star after quarter bar, removing usage from incipit

gabc
"(c3) AU(e)di,(e) f\u00ed(e)li(e)a,(ehg.) *(,) * et(hi~) vi(iv.hiH'G/hihi)de,(iv.h/iih/ii) (,) (hi!kkki/kvvJI'jh//ivHG/hg..) (:) et(f) in(hh)cl\u00ed(hi/kj)na(kkkvJI'/jh//ivHG/hg..) (;) au(fi)rem(i!jwk) tu(ih/ikJI'H)am :(ihhvF'E/ffe/ff) (,) (ef!hhhf/hvvGF'/he//fvED/ed..) (:) et(fd) con(e)cu(f)p\u00ed(hih)scet(hf~) rex(hi!kkkvIH'G/hi!jvIH/ih/ji/hvvG'FE/fe..) (;) pul(g)chri(ef)t\u00fa(f.g!hwiiv)di(ih)nem(hi) tu(hv.f!hhvFD//ff,e!hhe'/gvF'E)am.(hf/hhf'/ivH'GE) (,) (f!gwh_g/ihh'hhvF'E/f_gffe.) (::) <sp>V/</sp>. To(eh!ivji/kki//jvIH/ihi)ta(ihhffe/fv.) de(h)c\u00f3(hg/hiF'E/hh)ra(hiHG.) (;) in(e)gr\u00e9(hh)di(h)tur(hi) f\u00ed(i)li(hh/ig/hiF'E)a(hh) (,) re(hi)gis,(ijI'Hl_k/jlkk/iji.) (:) tex(ij)t\u00fa(hi)rae(i!jwk) \u00e1u(i_[oh:h]h)re(ih)ae(h.) (,) sunt(h) a(h)m\u00ed(ih/ikJI'H)ctus(ihhvF'E/ffe/ff) (,) (ef!hhhf/hvvGF'/he//fvEDed..) (;) * e(e.f!gwh'!iv)jus.(ijIH'hg/hv.) (,) (ijIH'hg/iv./kkkh/ijIG./hig'/hvF'E/f_gffe.) (::)"

incipit
Audi filia... et concupiscet (Grad.)