History - Impleta gaudent

Apr 16, 2024 (xmarteo)

Typos

gabc_verses
2. Ex(e) om(fe)ni(ef) gen(g)te(h) có(gvFE)gni(d)ti,(e) (;) Græ(i)cis,(ji) La(h)tí(gf)nis,(e) Bár(f!ghg)ba(fe)ris,(e) (:) Cun(e)ctís(i)que(j) ad(h)mi(i)rán(hvGF)ti(gh)bus,(i) (;) Lin(e)guis(ef) lo(g)quún(ih)tur(gvFE) óm(fg)ni(f)um.(fe) (::) 3. Ju(e)dǽ(fe)a(ef) tunc(g) in(h)cré(gvFE)du(d)la,(e) (;) Ve(i)sá(ji)na(h) tor(gf)vo(e) spí(f!ghg)ri(fe)tu,(e) (:) Ru(e)ctá(i)re(j) mu(h)sti(i) crá(hvGF)pu(gh)lam(i) (;) A(e)lúm(ef)nos(g) Chri(ih)sti(gvFE) cón(fg)cre(f)pat.(fe) (::) 4. Sed(e) si(fe)gnis(ef) et(g) vir(h)tú(gvFE)ti(d)bus(e) (;) Oc(i)cúr(ji)rit(h) et(gf) do(e)cet(f!ghg) Pe(fe)trus(e) (:) Fal(e)sa(i) pro(j)fá(h)ri(i) pér(hvGF)fi(gh)dos,(i) (;) Jo(e) é(ef)lis(g) te(ih)sti(gvFE)mó(fg)ni(f)o.(fe) (::) 5. Du(e)dum(fe) sa(ef)crá(g)ta(h) pé(gvFE)cto(d)ra(e) (;) Tu(i)a(ji) re(h)plé(gf)sti(e) grá(f!ghg)ti(fe)a:(e) (:) Di(e)mít(i)te(j) nunc(h) pec(i)cá(hvGF)mi(gh)na,(i) (;) Et(e) da(ef) qui(g)é(ih)ta(gvFE) tém(fg)po(f)ra.(fe) (::) 6. Sit(e) laus(fe) Pa(ef)tri(g) cum(h) Fí(gvFE)li(d)o,(e) (;) San(i)cto(ji) si(h)mul(gf) Pa(e)rá(f!ghg)cli(fe)to:(e) (:) No(e)bís(i)que(j) mit(h)tat(i) Fí(hvGF)li(gh)us(i) (;) Chra(e)rís(ef)ma(g) San(ih)cti(gvFE) Spí(fg)ri(f)tus.(fe) (::) A(efe)men.(de) (::)